İş Güvenliği

İş Güvenliği

ERGUN OTOMOTİV Olarak iş sağlığı ve güvenliğine yönelik önlem ve uygulamaları, çalışma ve üretim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul etmekteyiz. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi olası risklere karşı korumaktır. ERGUN OTOMOTİV İş güvenliği politikası olarak aşağıdaki maddeleri benimsemiştir.

  • İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri alıp, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurup, gereğinde kullanılmasını sağlayarak sürekli takibini yaparız.
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit edip ortadan kaldırma çalışmalarını sürdürürüz.
  • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeronların, sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı amaçlarız.
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini, işyerinde hizmet veren taşeron ve ziyaretçilerin de Ergun otomotiv'in koymuş olduğu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlarız.
Copyright © 2018 ERGUN OTOMOTİV
All rights reserved