Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

ERGUN OTOMOTİV Hızla tükenmekte olan doğal kaynaklarla birlikte, günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin; gelecekte bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli hazinelerden biri olduğuna inanmaktadır.

Doğal çevrenin korunup geliştirilmesi ve yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakabilme bilinciyle hareket ederek, tüm üretimsel ve aksiyonel süreçlerinde çevreye verilebilecek olası zararları minimize ederek hareket eden ERGUN OTOMOTİV, çevre bilincini kitlelere yayma adına da önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Bu doğrultuda ERGUN OTOMOTİV olarak çevre politikamız;

Atıkları minimuma indirmek, atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre etmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

ERGUN OTOMOTİV olarak çevre ile ilgili temel düşüncemiz; üreteceğimiz makine ve ekipmanların karbon salınımının azaltılması, bu ürünlerin enerji verimliliğini ön planda tutup, çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanarak geliştirilmesi, geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili çevresel etkenleri kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimliliği önceliğinde teknoloji ve uygulamaları tercih etmek, doğayı koruyacak ve ekolojik dengeye pozitif katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinde öncü ve örnek olmak ve tüm bu prensipleri, ülkemize ve dünyaya yaymaktır.

Copyright © 2018 ERGUN OTOMOTİV
All rights reserved